Podmienky ochrany osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.mrdog.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ“). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky na tejto stránke a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári 
objednávky. 
Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho
osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo
zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva),
a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník
má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších
zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje
osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúce
účtovníctvo a prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v
minimálnom rozsahu potrebnom pre účely vykonania agendy. Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený na dobu neurčitú a je možné ho
kedykoľvek odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej
predávajúcemu, a to emailom.
Zákazník má podľa zák. č. 18/2018 Z. z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä
nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri
vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom
spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho
osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
2/11/24, 4:48 PM Upraviť stránku Podmienky ochrany osobných údajov - mrdog.fun
https://www.mrdog.fun/admin/stranka-detail/?id=691 2/3
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané
na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm.
d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho
marketingu.
Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom
zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových
lokalít.
Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo
mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý
čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno,
jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality
alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení,
pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu
webstránok.
Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na
stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom
počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V
takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality
manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača.
Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.
Identifikačné údaje:
Aniversum s. r. o.
2/11/24, 4:48 PM Upraviť stránku Podmienky ochrany osobných údajov - mrdog.fun
https://www.mrdog.fun/admin/stranka-detail/?id=691 3/3
Furdekova 10, Bratislava - Petržalka 851 03
IČO: 54444772
DIČ: 2121843900
Zapísané v registri: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.
160824/B
Kontaktné údaje:
e-mail: kontakt@mrdog.sk
tel: 0948 777 527

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz